M3

M3

Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, koja je namenjena pravnim licima

Ko može da konkuriše?

 

 1. Preduzentik
 2. Privredno društvo (mikro, malo, srednje)
 3. Zemljoradnička zadruga
ko moze da konkurise
sektori

Sektori u okviru kojih se može konkurisati:

 1. Sektor mleka
 2. Sektor mesa
 3. Sektor voća i povrća
 4. Sektor grožđa
 5. Sektor jaja

Sektori u okviru kojih se može konkurisati:

 1. Sektor mleka
 2. Sektor mesa
 3. Sektor voća i povrća
 4. Sektor grožđa
 5. Sektor jaja
podsticaji