Naši zadovoljni korisnici

Kada svako obavlja adekvatno svoj posao, uspeh je zagarantovan...

Konkurisao sam za traktor „CLAAS“ u sektoru ostalih useva. Sada kada su mi legla novčana sredstva i kada je to sve završeno, utisci su lepi. Tokom trajanja obrađivanja, realizacije i kontrola delovalo mi je dugo i pomalo nedostižno, ali se sve završilo kako treba i na moje zadovoljstvo. Kada svako obavlja adekvatno svoj posao, uspeh je zagarantovan.
— Danijel Tešić – Stari Žednik

Uz „Consipard“ agenciju sam uspešno prošao put od Zahteva za odobrenje do isplate novčanih sredstava.

U Prvom Javnom pozivu sam konkurisao za priključnu mehanizaciju, preko sektora ostalih useva. Aplicirao sam za sejačicu „Horshc Maestro 8RC“ i setvospremač „Swifter SO 8000F“ i nakon godinu i 5 meseci ostvario značajan povrat na ovu priključnu mehanizaciju. Uz „Consipard“ agenciju sam uspešno prošao put od Zahteva za odobrenje do isplate novčanih sredstava. Uspešno sam dostigao standarde i osavremenio priljučnu mehanizaciju. U budućnosti planiram da koristim i dalje IPARD Fondove.
— Aleksandar Tišma – Novi Kneževac

Prezadovoljan sam brzinom i efikasnošću obrade, kao i referentnom cenom ...

Konkurisao sam u sektoru ostalih useva, za traktor „John Deere“. Nisam se nadao tako brzoj isplati novčanih sredstava. Prezadovoljan sam brzinom i efikasnošću obrade, kao i referentnom cenom na osnovu koje sam ostvario bespovratna sredstva. Uz posredovanje agencije „Consipard“ moje poljoprivredno gazdinstvo je dostiglo potrebne nacionalne standarde i već smo u toku izrade novog projekta za četvrti Javni poziv, nakon traktora moja sledeća investicija će biti priključna mehanizacija.
— Marko Đurđulov – Kikinda

Referentna cena je bila odlična kao i sve kontrole koje su sprovedene na mom poljoprivrednom gazdinstvu ...

Aplicirao sam preko sektora mleka za teleskopski manipulator (telehendler) „Manitou“. Celokupan proces od predaje dokumentacije za apliciranje do isplate novčanih sredstava trajao je malo kraće od godinu i po dana. Referentna cena je bila odlična kao i sve kontrole koje su sprovedene na mom poljoprivrednom gazdinstvu. Bio sam domaćin i Evropskoj komisiji, sektoru Ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu APV, čime mi je učinjena velika čast. Zabluda je da poljoprivredna gazdinstva koja se bave stočarstvom nisu pogodni podnosioci, ali moraju da daju sve od sebe da standarde, koji se tiču skladištenja stajnjaka i dobrobiti životinja, usklade sa važećim propisima i pravilnicima.
— Mihajlo Mago – Mileševo

Osnovne impresije su mi korektnost kontrolora, niža referentna cena od očekivane ...

Aplicirao sam u drugom Javnom pozivu za IPARD podsticaje, za traktor New Holland. Osnovne impresije su mi korektnost kontrolora, niža referentna cena od očekivane, u mom slučaju, kao i vreme trajanja celokupnog procesa. Nadam se da će u budućnosti biti otklonjeni ti nedostaci Uslugom „Consipard“ agencije sam veoma zadovoljan. Dogovor koji smo imali od početka saradnje se ispoštovao u potpunosti, tako da nam prestoji i praćenje ovog projekta u narednih 5 godina, koliko Uprava za agrarna plaćanja može da kontroliše moje oljoprivredno gazdinstvo
— Darko Vukobratov – Stapar

Saradnju sa agencijom „Consipard“ sam započeo na osnovu preporuke ...

Aplicirao sam u sektoru ostalih useva za traktor „Claas“. Od momenta predaje dokumentacije za konkurisanje na Javni poziv do isplate novčanih sredstava je prošlo godinu i pet meseci što je osnovni razlog za moje zadovoljstvo funkcionisanjem IPARD Programa kod nas. Saradnju sa agencijom „Consipard“ sam započeo na osnovu preporuke i ono što mogu da rezimiram na kraju projekta jeste da su svi uslovi iz Ugovora koji smo sklopili ispoštovani, pomogli su mi da rešim standarde na svom poljoprivrednom gazdinstvu i mnogo mi znači što će pratiti moj projekat i u ex post periodu u trajanju od 5 godina. Ono što bih naveo kao jedan od utisaka, jeste da je moj konsultant bio dosta strog u vođenju projekta što nam je i omogućilo završetak u obostranu korist.
— Miroslav Bireš

Consipard mi je pomogao da moje poljoprivredno gazdinstvo dostigne potrebne standarde ...

Konkurisao sam u sektoru Ostalih useva za priključnu mehanizaciju. Ušao sam u neverici u celokupan projekat i u početku nije bilo lako, ali sam na kraju zadovoljan. Nadam se da će u budućnosti biti jednostavnije i da ćemo imati potpune informacije od početka objave Javnih poziva. Što se tiče saradnje sa agencijom „Consipard“, pomogli su mi da ostvarim traženi povrat i što je najbitnije da moje poljoprivredno gazdinstvo dostigne potrebne standarde u oblasti ekologije i zaštite bilja.
— Stanimir Aperlić

Na kraju realizovane investicije, moje iskustvo IPARD fondom je vrlo pozitivno...

U Drugom Javnom pozivu sam aplicirao za traktor „John Deere“, u sektoru ostalih useva. Na kraju realizovane investicije, moje iskustvo IPARD fondom je vrlo pozitivno. Iz svog iskustva IPARD projekti dugo traju, i imaju obimnu dokumentaciju kao i kontrole na terenu, ali sve sa ciljem da gazdinstvo dostigne potrebne standarde u određenom sektoru. Dostizanje, kako nacionalnih tako i evropskih standarda, nam je potrebno ukoliko želimo da se bavimo poljoprivredom i unapređujemo dalje svoja gazdinstva. Nisam ostvario očekivani povrat zbog niže referentne cena, ali je ipak bio prihvatljiv i za mene značajan. Kompletnu podršku u ovom projektu sam dobio od agencije Consipard, koja je radila pripremu dokumentaciju i davala savete i podršku u pripremama za potrebne kontrole.
— Mario Milodanović -Novi Žednik

Consipard tim je ispratio kompletan projekat kako u pripremi dokumentacije tako i u kontrolama na mom gazdistvu ...

U prvom Javnom pozivu aplicirala sam za sakupljač lešnika koji mi je neophodan zarad bržeg i efikasnijeg prikupljanja plodova na mom poljoprivrednom gazidnstvu. Što se IPARD fonda tiče, smatram da je veoma zahtevan. Obzirom na dugotrajnu proceduru i kompleksnost zahteva i kompletne dokumentacije za svoju podršku, pri apliciranju za mašinu za sakupljanje lešnika u sektoru voća, odlučila sam se za agenciju Consipard. Consipard tim je ispratio kompletan projekat kako u pripremi dokumentacije tako i u kontrolama na mom gazdistvu. Njihova podrška mi je puno značila jer sam bila sigurnija u pozitivan ishod zahteva za odobrenje, odnosno ostvarivanja povrata. Nakon isplaćenog povrata za navedenu investiciju,planiram dalju modernizaciju svog gazdinstva uz pomoć IPARD programa i konsultantske agencije Consipard.
— Sofija Perišić -Kula

Bez pomoći konsultatske agencije „Consipard“ ne bismo mogli da okončamo postupak pozitivno ...

Aplicirala sam u drugom Javnom pozivu, za IPARD Podsticaje, za traktor „Claas“. Smatram da je proces dosta komplikovan, ali je na kraju ispalo sve kako treba. Za novčana sredstva koja IPARD Program omogućava i moraš da se potrudiš. Bez pomoći konsultatske agencije „Consipard“ ne bismo mogli da okončamo postupak pozitivno, verovatno bismo u nekom trenutku odustali. Uz njihovu pomoć smo ostvarili novčani podsticaj i zbog celokupne saradnje od mene imaju sve pozitivne ocene i preporuke.
— Marina Horvat – Selenča

Ispunio sam svoj cilj, doveo svoje poljoprivredno gazdinstvo u red ...

U drugom Javnom pozivu za IPARD Podsticaje sam aplicirao za traktor „John Deere“. Obzirom da se bavim mešovitom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvom i stočarstvom) ovaj proces je za mene bio zaista zahtevan. Ispunio sam svoj cilj, doveo svoje poljoprivredno gazdinstvo u red što se svih standarda tiče i ostvario povrćaj novčanih sredstava za novi traktor. Ovih godinu i po dana saradnje sa konsultantskom agencijom „Consipard“ dlikuje puno truda, rada i volje kako mene, kao klijenta, tako i mog konsultanta, da se ovaj projekat okonča na obostrano zadovoljstvo. Svakako da ću u nekim narednim pozivima opet aplicirati i svakako da ću se opredeliti za istu konsultantsku agenciju bez i malo razmisljanja.
— Endre Kiš – Bačko Petrovo Selo

Kratak period od momenta predaje dokumentacije do isplate novčanih sredstava ...

Za učešće na konkusu za dodelu sredstava iz IPARD fondova odlučio sam se poučen pozitivnim primerom iz projekta DREPER – za izgradnju piste za stajnjak. Aplicirao sam u sektoru mleka, za miks prikolicu, kosačicu i rasturivač stajnjaka. Od momenta predaje dokumentacije do isplate novčanih sredstava je prošlo tačno godinu dana. Za saradnike – konsultante odabrao sam agenciju „CONSIPARD“, na osnovu preporuke prijatelja. Tokom pripreme projekta i poslovnog plana sve je teklo glatko, međutim kad su počele kontrole na terenu, susreo sam se sa prvim problemima, ček liste su bile preduge i jednostavno nisam znao da postoji toliki broj evidencija koji je potrebno sprovoditi na poljoprivrednom gazdinstvu. Sve te usputne nedaće savladao sam uz punu saradnju konsultanata i svoje gazdinstvo doveo na nivo konkurentnosti sa gazdinstvima iz drugih zemalja Evropske unije. Na kraju je naš zajednički projekat uspešno okončan, tako da sam se odlučio da ponovo konkurišem, za nabavku telehendlera i opreme za izđubravanje smeštajnog objekta za stoku – skreper u sledećem, četvrtom Javnom pozivu, uz nadu da smo prevladali početne poteškoće.
— Tihomir Karalić

Stalan kontakt je nešto što odlikuje našu saradnju ...

Aplicirala sam za traktor „CASE“ u sektoru Ostalih useva. U početku je postojala bojazan,čak smo u jednom trenutku hteli i da odustanemo, ali na kraju je ispalo bolje nego što smo i očekivali. Povraćaj smo dobili nakon godinu i pet meseci, celokupna obrada i kontrole su bile u potpunosti u redu. Što se tiče saradnje sa „CONSIPARD“ agencijom, celokupni projekat smo prepustili njima, mi smo odradili jedino što su nam predočili da moramo mi. Stalan kontakt je nešto što odlikuje našu saradnju.
— Zorana Mladenović