RAZGOVARAJMO O RASTU I RAZVOJU

logo

Naša vizija je da Consipard postane sinonim za EU fondove i zadovoljstvo klijenata, a naša misija je i naš moto – razgovarajmo o rastu i razvoju. Verujemo da jedino transparentna i otvorena komunikacija sa klijentima može postaviti stabilne osnove za dugoročno partnerstvo i obostrano zadovoljstvo. Cilj nam je da pružimo usluge najvišeg kvaliteta u oblasti konsaltinga, pomognemo poljoprivrednicima da dostignu evropske standarde i samim tim ostvare bespovratna sredstva EU fondova.

Consipard doo je konsultantska kuća koja pruža usluge najvišeg kvaliteta koje se tiču projekata EU fondova za ruralni razvoj. Verujemo da sinergetski efekat znanja naših zaposlenih stvara konkurentsku prednost na tržištu konsultantskih usluga. Tim čine diplomirani i master agronomi i ekonomisti, sa relevantnim radnim iskustvom u bankarskom sektoru, osiguranju u poljoprivredi, poljoprivrednim stručnim službama, mlekarstvu, kao i na sopstvenim poljoprivrednim gazdinstvima, koji su uspešno savladali obuku za pisanje projekata za EU fondove. Consipard doo svakog dana raste uz stručnu podršku partnerske kompanije Georg doo, koja više od decenije predstavlja tržišnog lidera u Hrvatskoj u oblasti savetodavnih usluga za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPARD, SAPARD, EAFRD). Stotinu kompletno predatih projekata za IPARD Program, u okviru Javnih poziva koji se odnose na nabavku traktora, mehanizacije, opremanje postojećih objekata kao i izgradnju idu u prilog tezi da Consipard postaje sinonim za EU fondove i zadovoljstvo klijenata. Naša misija je i naš moto – razgovarajmo o rastu i razvoju.
 
 
Bojana Vukadinović
email: consipard@gmail.com
tel: 064/64-77-411

Direktor

Bojana Vukadinović
email: consipard@gmail.com
tel: 064/64-77-411

NAŠ TIM

JELENA MAGO

JELENA MAGO

Konsultant
dipl. ekon.
Tel: 064/64-77-414
email: jelena.consipard@gmail.com
Ivan Papić

Ivan Papić

Konsultant
dipl. aekon.
Tel: 064/64-77-415
email:
ivan.consipard@gmail.com
Miroslav Dejanović

Miroslav Dejanović

Konsultant
inž. graf. inženj.
Tel: 064/64-77-416
email: miroslav.consipard@gmail.com
Jasmina Brodić

Jasmina Brodić

Konsultant
dipl. aekon.
Tel: 064/64-77-412
email: jasmina.consipard@gmail.com
 
 

IPARD

 
 

AKTUELNOSTI

 
 

Završen 5. Javni poziv u okviru Mere 1 za nabavku nove mehanizacije, opreme i izradnju.

GALERIJA

 
 

KONTAKT

 
 
Pavla Papa 7, Novi Sad
consipard@gmail.com
021/420-262