RAZGOVARAJMO O RASTU I RAZVOJU

logo

Naša vizija je da Consipard postane sinonim za EU fondove i zadovoljstvo klijenata, a naša misija je i naš moto – razgovarajmo o rastu i razvoju. Verujemo da jedino transparentna i otvorena komunikacija sa klijentima može postaviti stabilne osnove za dugoročno partnerstvo i obostrano zadovoljstvo. Cilj nam je da pružimo usluge najvišeg kvaliteta u oblasti konsaltinga, pomognemo poljoprivrednicima da dostignu evropske standarde i samim tim ostvare bespovratna sredstva EU fondova.

IPARD

 
 

USLUGE

handshake
  • Definisanje i struktuiranje projekta
  • Izrada poslovnog plana
  • Priprema, izrada i podnošenje zahteva za odobravanje projekata
  • Usluge finansijskog savetovanja i pomoć pri realizaciji kredita
  • Prisustvo na kontrolama na terenu
  • Upravljanje sprovođenjem odobrenog projekta i realizacija projekta
  • Priprema, izrada i podnošenje zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja

 

Consipard doo je konsultantska kuća koja pruža usluge najvišeg kvaliteta koje se tiču projekata EU fondova za ruralni razvoj. Verujemo da sinergetski efekat znanja naših zaposlenih stvara konkurentsku prednost na tržištu konsultantskih usluga. Tim čine mladi i perspektivni ljudi, sa relevantnim radnim iskustvom iz oblasti poljoprivrede i ekonomije, kao i na sopstvenim poljoprivrednim gazdinstvima, koji su uspešno savladali obuku za pisanje projekata za EU fondove. Consipard doo svakog dana raste uz stručnu podršku partnerske kompanije Georg doo, koja više od decenije predstavlja tržišnog lidera u Hrvatskoj u oblasti savetodavnih usluga za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPARD, SAPARD, EAFRD). Stotinu kompletno predatih projekata za IPARD Program, u okviru Javnih poziva koji se odnose na nabavku traktora, mehanizacije, opremanje postojećih objekata kao i izgradnju idu u prilog tezi da Consipard postaje sinonim za EU fondove i zadovoljstvo klijenata. Naša misija je i naš moto – razgovarajmo o rastu i razvoju.
 
 
Miroslav Dejanović
inž. graf. inženj.
email: consipard@gmail.com
tel: 064/64-77-416064/64-77-415

Direktor

Miroslav Dejanović
inž. graf. inženj.
email: consipard@gmail.com
tel: 064/64-77-416
064/64-77-415

NAŠ TIM

Dejana

Dejana
Nedimović

Konsultant
dipl. inž. menadžm.
Tel: 064/64-77-411
email: dejana.consipard@gmail.com
Aleksandra

Aleksandra
Krsmanović

Konsultant
dipl. inž. inform. tehnol.
Tel: 064/64-77-412
email:
sandra.consipard@gmail.com
Bojana

Bojana
Adžić

Konsultant
diplomirani novinar
Tel: 064/64-77-413
email: bojana.consipard@gmail.com
Jasmina

Jasmina
Brodić

Konsultant
mr aekon.
Tel: 064/64-77-412
email: jasmina.consipard@gmail.com
Nataša

Nataša
Tomić

Konsultant
mast. inž. menadžm.
Tel: 064/64-77-414
email: natasa.consipard@gmail.com

KONTAKT

 
 
Pavla Papa 7, Novi Sad
consipard@gmail.com
021/420-262