Događaji
Klijenti i investicije
Zaposleni

KONTAKT

021/420-262

consipard@gmail.com

Novosadskog sajma 23, Novi Sad

MB: 21334502
PIB: 110307022
TEKUĆI RAČUN: 265-2010310007347-36