Najava novih sektora u okviru Mere 1 i Mere 3: Sektori vina i konzumnih jaja i izmene postojećih Pravilnika za M1 i M3

Najavljene izmene u Meri 1 se odnose na mogućnost apliciranja za proizvođače sadnog materijala (rasadnike), za registrovane farme za proizvodnju konzumenih jaja, kao i za vinogradare koji su upisani u Vinogradarski registar u skladu sa Zakonom o vinu. Najavljene izmene u Meri 3 se odnose na mogućnost apliciranja za pravna lica i preduzetnike koji se […]

Pročitaj više