KONTAKT

021/420-262

064/64-77-411

consipard@gmail.com

Novosadskog sajma 23, Novi Sad

MB: 21334502
PIB: 110307022
TEKUĆI RAČUN: 265-2010310007347-36

Lice odgovorno za obradu podataka o ličnosti: Miroslav Dejanović
Kontakt telefon: 064/64-77-416
Email: lzpl.consipard@gmail.com