IPARD

M1

INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU
POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

IPARD Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja i ulaganja u novu mehanizaciju i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, gazdinstva se usklađuju i sa minimalnim nacionalnim uslovima i EU standardima u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja i zaštite bilja i dobrobiti životinja.

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
VRSTE INVESTICIJA
PRIHVATLJIVI SEKTORI ULAGANJA
IZNOS PODSTICAJA DO 70%

20.000 – 1.000.000 EUR

M3

INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA

Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, povećaće se ukupne performanse sektora mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa i sektora voća i povrća i doprineti postizanju potrebnih EU standarda. Osim toga, ove investicije će doprineti produktivnosti i konkurentnosti ciljanih sektora, a olakšaće i bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu i povećanje izvoza.

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
VRSTE INVESTICIJA
PRIHVATLJIVI SEKTORI ULAGANJA
IZNOS PODSTICAJA OD 50% DO 70%

20.000 – 1.300.000 EUR

M7

DIVERZIFIKACIJA POLJOPRIVREDNIH
GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA

Podrška kroz Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja usmerena je na stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima, a samim tim i smanjenje zavisnosti od poljoprivrede i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti osnovnih usluga i infrastrukture.

Fokus diverzifikacije u okviru IPARD II programa je ruralni turizam zbog postojanja duge tradicije i velikog potencijala i potrebe za daljim razvojem tog sektora. Dostupnost IPARD fondova, jačenje socijalnog kapitala i tržišnih veza, trebalo bi da ojačaju ruralne zajednice i doprinesu njihovom održivom razvoju u budućnosti.

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
VRSTE INVESTICIJA
OPŠTI USLOVI

INVESTIJA MORA BITI U RURALNOM PODRUČJU

MAKSIMALAN KAPACITET SMEŠTAJA DO 30 LEŽAJEVA

IZNOS PODSTICAJA DO 75%

20.000 – 300.000 EUR

KONTAKT

021/420-262

064/64-77-411

consipard@gmail.com

Novosadskog sajma 23, Novi Sad

MB: 21334502
PIB: 110307022
TEKUĆI RAČUN: 265-2010310007347-36

Lice odgovorno za obradu podataka o ličnosti: Miroslav Dejanović
Kontakt telefon: 064/64-77-416
Email: lzpl.consipard@gmail.com